Chương trình truyền hình nổi tiếng

Chương trình truyền hình nổi tiếng
Image Der Alte

Der Alte

1977